Aktuelt


 • Nye Larvik kommune får ny elektronisk fakturaadresse for mottak av fakturaer fra januar 2018 (01.11.2017)

  Larvik kommune og Lardal kommune slår seg sammen til en kommune fra 01.01.2018. Navnet på den nye kommunen blir Larvik kommune.

  Kommunenummeret blir 0712, og nytt organisasjonsnummer blir 918 082 956.

 • Offentlig ettersyn: Reguleringsplan Hannevald pensjonat (31.10.2017)

  Reguleringsplanforslag for gbnr. 67/2 og 67/43 - Hannevald pensjonat, legges ut til offentlig ettersyn jfr. Plan- og bygningsloven § 12-10. Frist for merknader innen 6.12.17.

 • Ledige stillinger i helse og omsorg (19.10.2017)
 • Høring: Abonnementsvilkår for vann og avløp (13.10.2017)

  I Larvik kommune gjelder Standard abonnementsvilkår for vann og avløp utgitt av Norske Kommuners Sentralforbund (KS). KS har i 2017 kommet med ny revidert utgave som nå legges ut til høring.

 • Forslag til reguleringsplan Krokbakk i Svarstad sentrum - offentlig ettersyn (27.09.2017)
  

  Lardal formannskap behandlet i møte 19.09.2017 forslag til reguleringsplan – nytt fortau langs Fv. 221 – Krokbakk, og gjorde følgende vedtak: «Reguleringsplanforslag for gbnr. 9040/mfl. Krokbakk legges ut til offentlig ettersyn jfr. Plan- og bygningslovens § 12-10. Frist for merknader er 6 uker, dvs. innen 3. november.»

   

  Forslaget sendes nå ut på offentlig ettersyn. Frist for merknader er satt til 3. november.

   

 • Kasserte fritidsbåter (26.09.2017)

  Fra 1. oktober 2017 kan du levere fritidsbåter på opp til 15 fot, uten innenbords motor på våre gjenvinningsstasjoner. Leveringen er gratis, og du mottar også 1000 kr pr leverte båt om du søker refusjon av Miljødirektoratet.
  Det er Miljødirektoratet som administrerer ordningen.

  Nærmeste mottak for innbyggere i Lardal kommune er Grinda i Larvik.

  Sogn gjenvinningsstasjon har ikke mottak for båter.

 • Influensavaksine 2017 (20.09.2017)
 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom