Søknad om bruk av kommunale lokaler skoleåret 2015/2016


Lag og foreninger som ønsker treningstid i Huldrehallen, gymsal/samfunnsavdeling og svømmehall skoleåret 2015/2016 må søke via vårt digitale søknadssenter.

Fyll ut skjemaet så nøyaktig som mulig med ønsket lokale, treningstid (dato/klokkeslett) og kontaktopplysninger for hver gruppe (navn på kontaktperson/instruktør, e-postadresse og telefonnummer – viktig!).

Betalingssatser finner du her

Søknadsfrist: 10. mai 2015

 

 

Lardal kommune - postmottak@lardal.kommune.no - Sentralbord: 33 15 52 00 - Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad            Utviklet av Sem & Stenersen Prokom